SQL server ? (phần 1)

Nội dung

Hello xin chào mọi người mình là Danh. Hôm nay mình xin chia sẽ với các bạn phần mềm quán lý dữ liệu khá phổ biến là SQLserver.

SQL server là gì ?

SQLserver là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu có quan hệ được phát triển, cung cấp bởi Microsoft.
SQL server được xây dựng dựa trên SQL là ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn để tương tác với cơ sở dữ liệu có quan hệ. SQL server chỉ chạy được trên hệ điều hành windows. Cho đến 2016, Microsoft đã cung cấp nó trên hệ điều hành linux từ version SQL server 2017 được phát hành vào tháng 10/2016.

Cấu trúc của SQL server ?

SQL server được cấu trúc gồm 2 thành phần chính: Database Engine và SQLOS.
– Database Engine là: là thành phần chính của SQL server là Database engine. Database engine bào gồm một công cụ quan hệ (relational engine) dùng để xử lý các truy vấn. Một công cụ lưu trữ (storage engine) dùng để lưu trữ các tệp tin dữ liệu, các trang, v.v…
+ Công cụ quan hệ chứa các thành phần giúp xác định cách tốt nhất để thực hiện một truy vấn. Công cụ quan hệ còn được gọi là bộ xử lý truy vấn. Nó yêu cầu dữ liệu từ công cụ lưu trữ và dữ liệu đầu vào để xử lý kết quả. Các chức năng chính là: xử lý truy vấn, quản lý bộ nhớ, quản lý luồng và tác vụ, quản lý bộ đệm và xử lý truy vấn phân tán.
+ Công cụ lưu trữ thì chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu và truy xuất dữ liệu từ hệ thống lưu trữ dữ liệu.
– SQLOS là: Ngoài công cụ quan hệ, công cụ lưu trữ là hệ điều hành SQLOS ( SQL server operating system). Nó cung cấp nhiều dịch vụ về hệ điều hành như quản lý bộ nhớ và I/O. Một số dịch vụ khác như sử lý hoạt động ngoài lệ và đồng bộ hóa.

Các dịch vụ và công cụ của SQL Server

Microsoft cung cấp các dịch vụ và công cụ trong SQL Server. Quản lý dữ liệu, công cụ kinh doanh thông minh, các công cụ khác .
– để quản lý dữ liệu. SQL server tích hợp Máy chủ SQL (SSIS), dữ liệu SQL server và Dịch vụ Dữ liệu Chính của SQL Server. SQL Server cung cấp các công cụ Dữ liệu SQL Server để quản lý, triển khai và giám sát cơ sở dữ liệu SQL Server bằng SQL Server Management Studio (SSMS).
– để phân tích dữ liệu. SQL Server cung cấp Dịch vụ Phân tích Máy chủ SQL (SSAS). SQL Server Reporting Services (SSRS) cung cấp các báo cáo và trực quan hóa dữ liệu. Công nghệ Dịch vụ máy học (The machine learning) xuất hiện đầu tiên trong SQL Server 2016, được đổi tên từ Dịch vụ R.

Các phiên bản SQL Server

SQL server có 4 phiên bản chính có công cụ và được cung cấp các dịch vụ khác nhau. Có 2 phiên bản trong đó miễn phí .
– SQL Server Developer để sử dụng trong phát triển và thử nghiệm cơ sở dữ liệu.
– SQL Server Expression dành cho cơ sở dữ liệu nhỏ có kích thước lên đến 10 GB dung lượng lưu trữ trên đĩa.
– Dành cho dự án lớn và quan trọng SQL Server cung cấp phiên bản Enterprise bao gồm tất cả các tính năng của SQL Server.
– SQLServer Standard Edition có các tính năng một phần của Phiên bản Doanh nghiệp và giới hạn trên Máy chủ. Liên quan đến số lượng lõi bộ xử lý và bộ nhớ có thể được định cấu hình.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Hôm nay mình đã giới thiệu các bạn Khái niệm của SQL server. Các bạn có thắc mắc gì vui lòng liên hệ qua mail: danh@allxone.vn xin cảm ơn.

Để lại một câu trả lời

gọi ngay
gọi ngay
gọi ngay