KHÓA LẬP TRÌNH VIÊN KHAI GIẢNG NGÀY 15/11/2020
THỜI HẠN ĐĂNG KÝ ĐẾN

10/11/2020

Đăng ký tham gia xét tuyển các khóa Lập trình viên trước ngày 10/11/2020 để nhận quà tặng của chương trình.

Vui lòng chọn một phần quà bên dưới, quà tặng sẽ được gửi đến các bạn ngay sau khi có kết quả trúng tuyển của chương trình Đào tạo Lập trình viên 120 ngày tại Ironhack Việt Nam.

VOUCHER DEVCAMP120

Quà tặng là một voucher 4.000.000 VNĐ dành cho khóa Lập trình viên 120 ngày tại Ironhack Việt Nam

GIFTSET DEVCAMP120

Một bộ quà tặng của chương trình dành cho học viên khóa Lập trình viên 120 ngày tại Ironhack Việt Nam trị giá 4.000.000 VND