Học viên Ironhack Việt Nam học Coding Bootcamp

IRONHACK VIỆT NAM LÀ HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN

Ironhack

 1. Dành cho những người chưa biết gì về lập trình
 2. Đào tạo thần tốc chỉ trong 120 ngày
 1. Chương trình đào tạo cá nhân hoá, tư vấn 1-1
 2. Thực tập và cam kết việc làm tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu
3000
học viên tốt nghiệp
100
giảng viên
10
năm kinh nghiệm đào tạo
50
đối tác công nghệ

PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG ĐÀO TẠO

Ironhack Việt Nam ứng dụng mô hình Coding Bootcamps và phương pháp Project Based Learning để đảm bảo mục tiêu đã đặt ra

CODING BOOTCAMPS

Mô hình đào tạo lập trình viên thông qua môi trường học tập dưới dạng “trại huấn luyện”

 • Đào tạo thưc chiến, sát với nhu cầu thực tế, theo đặt hàng Doanh nghiệp.
 • Đội ngũ giảng viên là chuyên gia có kinh nghiệm huấn luyện.
 • Thời gian đào tạo ngắn, cường độ cao.
 • Đảm bảo được việc làm đầu ra 100%.

PROJECT BASED LEARNING

Phương pháp đào tạo thực chiến, thực hành trên các dự án doanh nghiệp giúp thay đổi nhanh nhất nhận thức và kỹ năng của học viên

 • Học viên học qua dự án và các vấn đề thực tế
 • Được đánh giá như đang làm việc tại công ty bởi các bạn học như đồng nghiệp và bởi thầy như quản lý
 • Dùng ngay những công cụ và công nghệ sẽ sử dụng tại công ty

Với Project-Based-Learning, học viên được theo dõi sát sao từng nhiệm vụ hằng ngày, hành vi, thái độ đến những mục tiêu của từng nội dung học để đảm bảo học viên nắm chắt và tiến bộ lên từng ngày.

Lộ trình 120 ngày học của một học viên chuyển ngành – Bắt đầu từ con số 0

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TẠI IRONHACK VIỆT NAM

Tại Ironhack Việt Nam, học viên sẽ được học tập qua Môi trường LAB ONLINE – Một hệ thống học tập trực tuyến được mô phỏng như lớp học tương tác trực tiếp, tối ưu hóa thời gian của người học

LAB ONLINE CAM KẾT ĐẠT 5 TIÊU CHÍ VỀ CHẤT LƯỢNG SƯ PHẠM

 • LIVE CLASS
Đáp ứng học tập trực tuyến giữa giảng viên và học viên, không học thụ động qua video
 • COACHING
Thời lượng bài giảng không quá 30% trong ca học, học viên học qua các task và được giảng viên hướng dẫn trực tiếp tại Lab Online
 • MENTOR 1-1
Hướng dẫn 1-1 để cá nhân hóa theo năng lực của từng học viên
 • ADVISOR
Trợ giảng giám sát học viên trong ca học đảm bảo 100% hoàn thành các nhiệm vụ học tập tuần.
 • SURVEY
Người học đánh giá chất lượng học tập và dịch vụ sau mỗi ca học

Môi trường học tập LAB ONLINE tại Ironhack Việt Nam