CÁC DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC CỦA IRONHACK VIỆT NAM

Đối tác Doanh nghiệp là một trong những nhân tố quan trọng trong mô hình đào tạo Coding Bootcamps, Learning by doing tại Ironhack Việt Nam.

Cùng tham gia thiết kế chương trình đào tạo sát với nhu cầu thực tế

Cử mentor trong các dự án của doanh nghiệp có học viên Ironhack việt nam tham gia

Tuyển dụng trực tiếp nguồn nhân lực ngành CNTT từ Ironhack việt nam

Evotek
AmitGroup
migi logo
toprate
its-global-logo
logolifesup