Data types in JavaScript (Part I)

By 12/09/2022Tháng Mười Một 9th, 2022GÓC HỌC VIÊN

Nội dung

Overall

Bài viết sau sẽ giới thiệu cũng như giải thích về chủ đề xoay quanh kiểu dữ liệu trong JavaScript.

Bài viết phù hợp với các bạn lập trình viên muốn cùng mình ôn lại 1 chút kiến thức về kiểu dữ liệu hoặc các bạn đang trong quá trình tìm hiểu/ tiếp cận với javascript ở khái niệm cơ bản nhất.

Biến của javascript có thể chứa các kiểu dữ liệu khác nhau:

let numb = 12; //Number
let str = \"Hello World!\"; //String
let obj = {name: \"Dex\", age:22}; //Object

Trong lập trình, kiểu dữ liệu là một khái niệm rất quan trọng, bạn hãy thử đoán xem kết quả của dòng code dưới đây:

let x = 10 + \"Hello\";

Trong trường hợp này code sẽ vẫn chạy và sẽ có kết quả như sau:

10Hello

Khi bạn cộng 2 kiểu dữ liệu number và string,

Javascript sẽ coi chữ số là 1 string, cụ thể cú pháp sẽ là \”10\” trong trường hợp này.

Javascript sẽ thực hiện các biểu thức (expressions) từ trái qua phải, do đó thứ tự khác nhau sẽ có kết quả khác nhau:

let x = 15 + 5 + \"Hello\";
// 20Hello
let x = \"Hello\" + 15 + 5;
// Hello155

Ở dòng code đầu tiên từ trái qua phải, 15 và 5 là number nên sẽ được thực hiện như biểu thức tính toán sau đó nối tiếp với string và x trở thành string.

Ở dòng code tiếp theo giá trị đầu tiên là string nên toàn bộ biểu thức sẽ trở thành string.

Javascript có kiểu dữ liệu dynamic (cho phép thay đổi kiểu biến tùy thích), có một số ngôn ngữ lập trình cũng có khả năng tương tự có thể nhắc đến như python hay php,…

let x; // x is undefined
x = 15; // x is Number
x = \"World\"; // x is String

Javascript Strings

String/ Chuỗi (1 chuỗi ký tự chữ) là 1 chuỗi các ký tự (character) như \”Dexter Duong\”.

Chuỗi được viết với dấu ngoặc kép (\”), có thể là dấu đơn (\’) hoặc đôi (\”):

let maleName = \"Clarice\";  // Sử dụng dấu nháy đôi
let femaleName = \'William\';  // Sử dụng dấu nháy đơn

Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc ở bên trong string, miễn là không bị trùng lập với dấu bao quanh:

let sentence1 = \"It\'s alright\"; 
// Ngoặc đơn bên trong ngoặc kép
let sentence2 = \"He is called \'William\'\"; 
// hai ngoặc đơn bên trong ngoặc kép
let sentence3 = \'He is called \"William\"\'; 
// hai ngoặc kép bên trong ngoặc đơn

Javascript Numbers

Javascript chỉ có một kiểu dữ liệu đối với các chữ số.

Chữ số có thể viết với dấu . (decimals/ số thập phân) hoặc không:

let x = 34.00; // số thập phân
let y = 34; // số nguyên

Số quá lớn hay quá nhỏ có thể được viết dưới dạng hàm mũ:

let x = 321e5;   // 32100000
let y = 321e-5;   // 0.00321

Conclusion

Bài viết đến đây khá dài và đã tóm gọn được hai kiểu dữ liệu cơ bản nhất, cũng như một số cách thức áp dụng và sử dụng kiểu dữ liệu của biến, ở phần tiếp theo mình sẽ tiếp tục thảo luận về các kiểu dữ liệu tiếp theo như:

 • Booleans ( Đúng/ Sai )
 • Array ( mảng các dữ liệu khác nhau hoặc giống nhau )
 • Object ( đối tượng được biểu hiện dưới dạng cặp key/value, khóa/ giá trị )
 • Null / Undefined

Follow Me

Mình sẽ kết thúc bài viết tại đây, nếu bạn thấy bài viết của mình còn chỗ nào chưa rõ ràng hay có bất cứ thắc gì hay comment ở bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với mình qua:

 • github: https://github.com/thanhduy1512
 • gitlab: https://gitlab.com/duydt1512
 • mail: duy@allxone@.vn

Cựu học viên Ironhack Việt Nam – Hiện là full-stack Developer tại All Xone

Để lại một câu trả lời

gọi ngay
gọi ngay
gọi ngay