Học viên: Nguyễn Hoàng Minh
Sinh năm: 1992

CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY

 • Business Development
 • Công việc di chuyển nhiều và không có thời gian cố định

MỤC TIÊU HỌC TẬP

 • Muốn chuyển việc, chuyển sang ngành khác
 • Cần công việc và thời gian ổn định hơn để gắn bó
 • Thích công việc tư duy, logic

THAM GIA HỌC TẬP TẠI IRONHACK VIỆT NAM

120 Ngày học Coding Bootcamp thông qua 4 Project thực tiễn:

 • Project 1: Collection Garrage
 • Project 2: Pizza 365 Restaurant
 • Project 3: Ionic Course365 Learning Center
 • Project 4: Lucky Dice Casino

Các kỹ năng đã học và làm được:

 • Front-end:  HTML5, CSS3, Javascript ES6
 • Back-end:  Java Spring Boot with Hibernate v2.4
 • Framework: Bootstrap 4.0, Admin LTE 3
 • Database: MySQL 8.0
 • Engineering: Gitlab, Trello

Các khó khăn đã gặp phải trong quá trình học:

Là dân chuyển ngành nên lúc đầu mình cũng bỡ ngỡ, sẵn đây minh chia sẻ chút bí kíp của mình để khỏi bỡ ngỡ là “hãy cố gắng khai thác các thầy”. Có câu hỏi là minh cứ hỏi các thầy liền ngay tại lớp, Ironhack VN có bộ phận cố vấn chuyên môn riêng ngay tại  lớp học nên Minh khai thác tốt các thầy ở khâu này lắm.”

Chia sẻ về quá trình học tập tại Ironhack Việt Nam:

“Minh ấn tượng nhất là Thầy Lĩnh. Có thể nói mình là fan cuồng của Thầy. Thầy không những có chuyên môn sâu mà Thầy lại còn có kĩ năng truyền đạt tốt, giúp học viên dễ hiểu, mình cũng đang có mong ước tương lai không xa được như Thầy vừa giỏi về chuyên môn vừa giỏi về kĩ năng truyền đạt.”

NHẬN JOB SAU TỐT NGHIỆP

 • Đã tốt nghiệp và nhận Job chính thức: 
 • Vị trí: Java developer 
 • Tại Công ty: CMC Global

 “Cảm ơn Ironhack VN rất nhiều nơi đã giúp mình chuyển ngành thành công”

ẢNH HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN