Học viên: VŨ QUANG HUY
Sinh năm: 1998 – Biên Hòa

CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY

 • Tốt nghiệp CĐ ngành CNTT
 • Làm về sữa chữa điện thoại

MỤC TIÊU HỌC TẬP

 • Công việc hiện tại khó phát triển
 • Thu nhập không ổn định, bấp bênh
 • Mong muốn được trở lại làm ngành CNTT

THAM GIA HỌC TẬP TẠI IRONHACK VIỆT NAM

120 Ngày học Coding Bootcamp thông qua 4 Project thực tiễn:

 • Project 1: T shoes shop Shop
 • Project 2: Pizza 365 Restaurant
 • Project 3: Course 360 UI
 • Project 4: Lucky Dice Casino

Các kỹ năng đã học và làm được:

 • Front-end:  HTML5, CSS3, Javascript ES5
 • Back-end:  Java Spring Boot with Hibernate v2.4
 • Framework: Bootstrap 4.0, Admin LTE 3
 • Database: MySQL 8.0

Các khó khăn đã gặp phải trong quá trình học:

“Mình dường như không khó có khăn gì nhiều trong quá trình học, chủ yếu là làm quen với tiến độ và sức ép học tập. Roadmap học tập theo dự án thực tiễn tại Ironhack Việt Nam là khá mới nhưng mình thích”.

Chia sẻ về quá trình học tập tại Ironhack Việt Nam:

“Mình thích ở Ironhack Việt Nam là có lộ trình học tập rất rõ ràng và mang tính thực tiễn cao, đồng thời có cam kết việc làm 100% nữa nên cả hai bên sẽ rất quyết tâm. Mình nghĩ đó vừa là thách thức và cũng là cơ hội để thành công nhanh nhất”.

NHẬN JOB SAU TỐT NGHIỆP

Đã tốt nghiệp và nhận Job chính thức: Tháng 11/2021

Vị trí: Lập trình viên

Tại Công ty Positive Thinking Company

“Mình rất cám ơn Ironhack Việt Nam đã tạo cơ hội để mình có thể quay lại với nghề dù trước đây đã học nhưng chưa từng bắt đầu. Đây cũng chính là mong muốn lớn nhất của mình hiện nay.”

ẢNH HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN