Học viên: Trần Tiến Lâm
Sinh năm: 1994

CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY

 • Nhân viên kỹ thuật sản xuất
 • Làm việc ở nhà máy, môi trường làm việc nhiều độc hại

MỤC TIÊU HỌC TẬP

 • Muốn chuyển ngành khác với môi trường sạch sẽ hơn
 • Nhận thấy ngành lập trình có triển vọng trong tương lai

THAM GIA HỌC TẬP TẠI IRONHACK VIỆT NAM

120 Ngày học Coding Bootcamp thông qua 4 Project thực tiễn:

 • Project 1: TimeZone
 • Project 2: Pizza 365 Restaurant
 • Project 3: Lucky Dice Casino

Các kỹ năng đã học và làm được:

 • Front-end:  HTML5, CSS3, Javascript ES5
 • Back-end:  Java Spring Boot with Hibernate v2.4
 • Framework: Bootstrap 4.0, Admin LTE 3
 • Database: MySQL 8.0
 • Engineering: Gitlab, Trello

Các khó khăn đã gặp phải trong quá trình học:

“Vì là dân trái ngành chuyển sang, bắt đầu từ con số 0, nên lúc đầu mình cũng gặp nhiều khó khăn khi phải học một chuyên môn mới hoàn toàn. Mặc dù được cam kết việc làm nhưng mình không được chủ quan, mình ý thức được việc nghiêm túc trong quá trình chuyển ngành, quan trọng nhất vẫn là ở bản thân, không được chủ quan, phải cố gắng tham gia học tập đầy đủ, hoàn thành tốt các bài tập giáo viên yêu cầu cũng như tự tìm hiểu thêm bên ngoài.”

Chia sẻ về quá trình học tập tại Ironhack Việt Nam:

Ngoài việc cam kết việc làm thì mình được học thông qua thực chiến, được làm dự án, được cọ sát công việc thực tế nhiều hơn trong quá trình học.

Có lẽ ấn tượng nhất chắc là có lúc làm bài tập đến 1h – 2h sáng, khi chính tay mình làm ra sản phẩm mình rất tự hào và vui sướng.

NHẬN JOB SAU TỐT NGHIỆP

 • Đã tốt nghiệp và nhận Job chính thức: 
 • Vị trí: lập trình viên Back end ngôn ngữ Java 
 • Tại Công ty Alpaca

“Mình rất cám ơn Ironhack Việt Nam rất nhiều, mình đã có thể thực hiện được mục tiêu chuyển ngành thành công nhanh hơn mong đợi.”

ẢNH HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN