Học viên: TRẦN THANH LONG
Sinh năm: 1987 – Thành phố HCM

CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY

 • Làm Admin ở công ty về logistic
 • Công việc chân tay nhiều
 • Không có định hướng phát triển

MỤC TIÊU HỌC TẬP

 • Muốn chuyển việc, chuyển ngành khác
 • Cần công việc ổn định hơn để gắn bó
 • Thích công việc có tư duy

THAM GIA HỌC TẬP TẠI IRONHACK VIỆT NAM

120 Ngày học Coding Bootcamp thông qua 4 Project thực tiễn:

 • Project 1: HeadPhone Shopee
 • Project 2: Mail 365 Admin Portal
 • Project 3: Pizza 365 Restaurant
 • Project 4: Lucky Dice Casino

Các kỹ năng đã học và làm được:

 • Front-end:  HTML5, CSS3, Javascript ES5
 • Back-end:  Java Spring Boot with Hibernate v2.4
 • Framework: Bootstrap 4.0, Admin LTE 3
 • Database: MySQL 8.0
 • Engineering: Gitlab, Trello

Các khó khăn đã gặp phải trong quá trình học:

“Tuy mình đã có học CNTT từ trước rồi, nhưng phương pháp tại Ironhack Việt Nam khá mới do tính thực tiễn cao quá. Nên mấy tuần đầu mình hơi ngộp vì bị thúc đẩy bài luyện tập liên tục”.

Chia sẻ về quá trình học tập tại Ironhack Việt Nam:

“Thời gian học tại Ironhack Việt Nam rất linh hoạt và phù hợp nhất với mình vì mình vẫn phải đi làm cho đến khi chuyển được sang nghề Lập trình.

Và các Thầy, các trợ giảng tại Ironhack Việt Nam rất nhiệt tình và theo sát học viên đến cùng, bị nhắc nhở mỗi ngày nên học mới nhanh và giỏi lên được”.

NHẬN JOB SAU TỐT NGHIỆP

 • Đã tốt nghiệp và nhận Job chính thức: Tháng 11/2021
 • Vị trí: Lập trình viên JAVA
 • Tại Công ty Fintech Draco Corporation

“Mình rất cám ơn Ironhack Việt Nam đã tận tình dẫn dắt để mình có thể thực hiện được mục tiêu cũng như bước đi trên con đường sự nghiệp mới là ngành Lập trình.”

ẢNH HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN