Học viên: Trần Đức Thành
Sinh năm: 1987

CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY

 • Chuyên viên kỹ thuật sửa chữa và bảo trì thiết bị truyền hình cáp

MỤC TIÊU HỌC TẬP

 • Muốn đổi nghề
 • Gắn bó với nghề trong tương lai .

THAM GIA HỌC TẬP TẠI IRONHACK VIỆT NAM

120 Ngày học Coding Bootcamp thông qua 4 Project thực tiễn:

 • Project 1: Shop 24h
 • Project 2: Pizza 365 Restaurant, 
 • Project 3: Lucky Dice Casino

Các kỹ năng đã học và làm được:

 • Front-end:  HTML5, CSS3, Javascript ES5
 • Back-end:  Java Spring Boot with Hibernate v2.4; 
 • Framework: Bootstrap 4.0, Admin LTE 3
 • Database: MySQL 8.0
 • Engineering: Gitlab, Trello

Các khó khăn đã gặp phải trong quá trình học:

“Do là người mới bước chân vào lĩnh vực này, nên giai đoạn đầu chưa quen lắm. Đặc biệt Ironhack VN đào tạo giúp học viên quen dần với công việc lập trình nên học theo dự án, có deadline, mình là người đi làm chuyển ngành nên lúc đầu chạy theo deadline cũng hơi khó khăn nhưng mình đã vượt qua.”

Chia sẻ về quá trình học tập tại Ironhack Việt Nam:

“Lập trình thì đòi hỏi tính thực tế, IronhackVN dạy thực chiến, đáp ứng đúng cái doanh nghiệp cần.

Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các thầy ở trung tâm, lúc học khó khăn ở đâu thì hỏi liền bộ phận chuyên môn, các thầy giúp mình giải quyết ngay tại chỗ.

Ấn tượng với thầy Trung – Giám đốc trung tâm, mình biết thầy rất bận nhưng thầy luôn quan tâm, hỏi han mình có gặp khó khăn gì không”.

NHẬN JOB SAU TỐT NGHIỆP

 • Đã tốt nghiệp và nhận job chính thức 
 • Vị trí: Software developer
 • Tại Công ty Navisoft

“Mình rất cám ơn Team Ironhack Việt Nam đã rất nhiệt tình với học viên .”

ẢNH HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN