Học viên: Tạ Vân Anh
Sinh năm: 1995

CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY

 • Du học sinh Nhật
 • Làm ngành Luật

MỤC TIÊU HỌC TẬP

 • Muốn tìm một công việc có tiềm năng phát triển trong tương lai
 • Thực hiện niềm đam mê tin học

THAM GIA HỌC TẬP TẠI IRONHACK VIỆT NAM

120 Ngày học Coding Bootcamp thông qua 4 Project thực tiễn:

 • Project 1: Course365 
 • Project 2: Pizza 365 Restaurant
 • Project 3: Lucky Dice Casino

Các kỹ năng đã học và làm được:

 • Front-end:  HTML5, CSS3, Javascript ES5
 • Back-end:  Java Spring Boot with Hibernate v2.4
 • Framework: Bootstrap 4.0, Admin LTE 3
 • Database: MySQL 8.0
 • Engineering: Gitlab, Trello

Các khó khăn đã gặp phải trong quá trình học:

“Lúc đầu tìm hiểu rất lo lắng, bản thân lo lắng, bố mẹ lo lắng sợ con gái không theo ngành này được. Nhưng vấn đề là Vân Anh đang rất muốn chuyển sang làm một ngành khác, đành phải thử và thấy không khó như mọi người nghĩ.”

Chia sẻ về quá trình học tập tại Ironhack Việt Nam:

Các thầy hỗ trợ nhiệt tình trong phòng Lab Online, có lúc thầy ngồi ở phòng Lab Online cùng mình muộn đến 23h30, lúc chinh phục được bài tập khó rất là tuyệt vời.

NHẬN JOB SAU TỐT NGHIỆP

 • Đã tốt nghiệp và nhận Job chính thức
 • Vị trí: Lập trình viên JAVA
 • Tại Tập đoàn Viettel

“Mình rất cám ơn Ironhack Việt Nam, đặc biệt là các Thầy đã tận tình dẫn dắt để mình có thể thực hiện được mục tiêu cũng như bước đi trên con đường sự nghiệp mới là ngành Lập trình.”

ẢNH HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN