Học viên: Nguyễn Trọng Tú
Sinh năm: 1993

CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY

 • Làm ở bộ phận Marketing
 • Công việc đòi hỏi sáng tạo liên tục
 • Chạy theo thị hiếu của thị trường

MỤC TIÊU HỌC TẬP

 • Muốn chuyển ngành khác bản thân yêu thích
 • Phát triển bản thân và tạo ra các phần mềm, hệ thống
 • Thích công việc có tư duy

THAM GIA HỌC TẬP TẠI IRONHACK VIỆT NAM

120 Ngày học Coding Bootcamp thông qua 4 Project thực tiễn:

 • Project 1: TimeZone
 • Project 2: Pizza 365 Restaurant
 • Project 3: Lucky Dice Casin

Các kỹ năng đã học và làm được:

 • Front-end:  HTML5, CSS3, Javascript ES5
 • Back-end:  Java Spring Boot with Hibernate v2.4
 • Framework: Bootstrap 4.0, Admin LTE 3
 • Database: MySQL 8.0
 • Engineering: Gitlab, Trello

Các khó khăn đã gặp phải trong quá trình học:

“Tú học ở Ironhack VN cũng không gặp khó khăn nhiều, vì các thầy chỉ dạy rất kỹ và nhiệt tình. Tú được học theo hình thức va chạm với công việc lập trình ngay từ ban đầu và bản thân đã từng đi làm ngành khác nên cũng không mấy khó khăn đối với Tú.”

Chia sẻ về quá trình học tập tại Ironhack Việt Nam:

“Ấn tượng nhất là khi Tú được trao đổi với các thầy về những vấn đề mà mình gặp phải trong quá trình học, bản thân Tú đã học hỏi được rất nhiều từ các thầy, không chỉ là kiến thức về lập trình mà còn được các Thầy chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn, bản thân Tú thấy rất hữu ích đối với một người chuyển ngành bắt đầu từ số 0 như mình, đó là hành trang rất tốt cho Tú khi đi làm thực tế sau này.”

NHẬN JOB SAU TỐT NGHIỆP

 • Đã tốt nghiệp và nhận Job chính thức: 
 • Vị trí: lập trình viên Full stack
 • Tại Công ty FPT information system

“Mình rất cám ơn Ironhack Việt Nam rất nhiều, đặc biệt là các Thầy.”

ẢNH HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN