Học viên: Nguyễn Phương Quang
Sinh năm: 1995

CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY

 • Dịch vụ FnB

MỤC TIÊU HỌC TẬP

 • Tạo cơ hội cho bản thân quay lại với ngành yêu thích

THAM GIA HỌC TẬP TẠI IRONHACK VIỆT NAM

120 Ngày học Coding Bootcamp thông qua 4 Project thực tiễn:

 • Project 1: Ứng dụng chuyển đổi văn bản thành giọng nói AI
 • Project 2: Shop 24h
 • Project 3: Chatbox project
 • Project 4: Pizza 365 Restaurant

Các kỹ năng đã học và làm được:

 • Front-end:  HTML5, CSS3, Javascript ES5, ES6
 • Back-end:  Java Spring Boot with Hibernate v2.4, WordPress
 • Framework: Bootstrap 4.0/5.0, Admin LTE 3, ReactJs, NextJs
 • Database: MySQL 8.0
 • Engineering: Gitlab, Trello 
 • Graphics: Photoshop, Ai

Các khó khăn đã gặp phải trong quá trình học:

“Do đây là chương trình chuyển ngành và đối tượng chủ yêu là người đi làm, lịch học dày, đòi hỏi người học phải sắp xếp thời gian. Công nghệ thay đổi liên tục nên các thầy còn hướng dẫn thêm “kỹ năng sinh tồn với nghề” kỹ năng tìm kiếm tài liệu nên đối với Quang thử thách lớn nhất đó là sắp xếp thời gian cho việc học và tìm kiếm tài liệu.”

Chia sẻ về quá trình học tập tại Ironhack Việt Nam:

“Quang cảm thấy Ironhack VN dạy rất tốt, bám sát thực tế “học xong làm được nhiều thứ liền. Các dự án Ironhack VN cho học viên thực hành rất phù hợp với thị trường.”

NHẬN JOB SAU TỐT NGHIỆP

 • Đã tốt nghiệp và nhận job chính thức 
 • Tại Khoa Tin học, ĐH KHXHNV

“Ironhack Việt Nam đã tạo được môi trường học tập rất hiệu quả và phù hợp với người đi làm.”

ẢNH HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN