Học viên: NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
Sinh năm: 1995

CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY

 • Nhân viên kỹ thuật, Samsung Việt Nam

MỤC TIÊU HỌC TẬP

 • Muốn tìm một công việc ổn định, không bị giới hạn không gian và thời gian làm việc

THAM GIA HỌC TẬP TẠI IRONHACK VIỆT NAM

120 Ngày học Coding Bootcamp thông qua 4 Project thực tiễn:

 • Project 1: Z – Sneakers,
 • Project 2: Pizza 365 Restaurant,
 • Project 3: Lucky Dice Casino

Các kỹ năng đã học và làm được:

 • Front-end:  HTML5, CSS3, Javascript ES5
 • Back-end:  Java Spring Boot with Hibernate v2.4
 • Framework: Bootstrap 4.0, Admin LTE 3
 • Database: MySQL 8.0
 • Engineering: Gitlab, Trello

Các khó khăn đã gặp phải trong quá trình học:

“Mới đầu học cũng hoang mang, đụng cái nào cũng thấy khó, nhưng được cái giảng viên Ironhack Vn hướng dẫn rất nhiệt tình và giao bài tập nhiều làm cho quen tay, giảng viên hướng dẫn kỹ năng google search để tìm cách giải quyết các bài tập, bài tập khó cứ tăng dần, tư duy của mình cũng tăng lên, phải nói là nhờ vậy mà trình của mình được nâng lên rõ rệt. ”

Chia sẻ về quá trình học tập tại Ironhack Việt Nam:

Phải nói là mình rất bất ngờ về kết quả mình đạt được sau 120 ngày, lúc bảo vệ dự án cuối cùng mình làm 1 website hoàn chỉnh full stack luôn chỉ trong 5 ngày, khi nhìn lại mình của ngày đầu tham gia học tập, phải nói mình rất vui khi chính tay mình làm ra sản phẩm chính tay minh thiết kế 1 website hoàn chỉnh chỉ trong 5 ngày.

NHẬN JOB SAU TỐT NGHIỆP

 • Đã tốt nghiệp và nhận job chính thức :
 • Vị trí: Java developer
 • Tại: Ancaosoftware

Cảm ơn Ironhack VN rất nhiều, đã giúp mình biên những thứ không thể thành có thể.”

ẢNH HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN