Học viên: Lâm Tấn Lộc
Sinh năm: 1993

CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY

 • Kỹ sư thí nghiệm/bảo vệ relay, EVN Power Services
 • Không hứng thú với công việc
 • Không ứng dụng được kiến thức vào công việc

MỤC TIÊU HỌC TẬP

 • Muốn chuyển ngành

THAM GIA HỌC TẬP TẠI IRONHACK VIỆT NAM

120 Ngày học Coding Bootcamp thông qua 4 Project thực tiễn:

 • Project 1: Ứng dụng chuyển đổi văn bản thành giọng nói AI
 • Project 2: Shop 24h
 • Project 3: Chatbox project
 • Project 4: Pizza 365 Restaurant

Các kỹ năng đã học và làm được:

 • Front-end:  HTML5, CSS3, Javascript ES5, ES6
 • Back-end:  Java Spring Boot with Hibernate v2.4, WordPress
 • Framework: Bootstrap 4.0/5.0, Admin LTE 3, ReactJs, NextJs
 • Database: MySQL 8.0
 • Engineering: Gitlab, Trello 
 • Graphics: Photoshop, Ai

Các khó khăn đã gặp phải trong quá trình học:

“Có thể kể đến là cường độ là cường độ đào tạo cao, nhưng đối với Lộc cũng không gặp khó khăn về vấn đề này vì khi bản thân Lộc xác định chọn Ironhack VN thì đã xác định sẽ học tập với cường độ cao để cứng tay nghề, sẵn sàng cho việc chuyển ngành.”

Chia sẻ về quá trình học tập tại Ironhack Việt Nam:

“Lúc làm project cuối cùng, khi hoàn thiện project thì bộ phận chuyên môn đánh giá project của mình tốt, không phải chỉnh sửa. Đối với mình đó là niềm vui lớn khi chính tay mình làm ra sản phẩm mà chính cá nhân và bộ phận chuyên môn đều hài lòng về sản phẩm đó.”

NHẬN JOB SAU TỐT NGHIỆP

 • Đã tốt nghiệp và nhận job chính thức 
 • Vị trí: Software developer
 • Tại Công ty FPT IS

“Mình rất cám ơn Ironhack Việt Nam đã tận tình dẫn dắt để mình có thể thực hiện được mục tiêu chuyển ngành.”

ẢNH HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN