Học viên: Dương Thành Duy
Sinh năm: 2000

CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY

  • Tiếp viên hàng không
  • Công việc di chuyển nhiều và thời gian không cố định
  • Thích công việc đòi hỏi sự tư duy

MỤC TIÊU HỌC TẬP

  • Muốn chuyển việc, chuyển sang ngành khác
  • Cần công việc và thời gian ổn định hơn để gắn bó

THAM GIA HỌC TẬP TẠI IRONHACK VIỆT NAM

120 Ngày học Coding Bootcamp thông qua 3 Project thực tiễn:

  • Project 1: Pizza 365 Restaurant
  • Project 2: Lucky Dice Casino
  • Project 3: Shop 24h

Các kỹ năng đã học và làm được:

  • Front-end:  HTML5, CSS3, Javascript ES5
  • Back-end:  Java Spring Boot with Hibernate v2.4, Nodejs.
  • Framework: Bootstrap 4.0, Admin LTE 3, React
  • Database: MySQL 8.0, NoSQL, MongoDB
  • Engineering: Gitlab, Trello

Các khó khăn đã gặp phải trong quá trình học:

“Mình không gặp khó khăn gì cả.”

Chia sẻ về quá trình học tập tại Ironhack Việt Nam:

Mình đã từng học lập trình ở các nơi khác, tuy nhiên họ chỉ dạy code liên tục, nhưng với Ironhack lại khác, bài tập rất rõ ràng và mình biết được mình sẽ làm gì tiếp theo sau đó. Các thầy luôn khuyến khích học viên đặt câu hỏi tạo sự tương tác, giúp mình hiểu sâu và rõ hơn về các vấn đề, từ đó nâng cao tay nghề của lập trình viên.“.

NHẬN JOB SAU TỐT NGHIỆP

  • Đã tốt nghiệp và nhận Job chính thức: 
  • Vị trí: Software developer  
  • Tại Công ty: ALL Xone

 “Ironhack hỗ trợ nhiệt tình hơn trung tâm cũ em từng học”.

ẢNH HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN