3000

Học viên tốt nghiệp

100

Giảng viên chuyên gia

10

Năm kinh nghiệm đào tạo

50

Đối tác doanh nghiệp

Hơn 10 năm kinh nghiệm ứng dụng công nghệ cao vào công tác đào tạo, đối tác của chúng tôi là những tập đoàn công nghệ, những doanh nghiệp tham gia tuyển dụng cùng hàng trăm giảng viên là những chuyên gia đầu ngành đã đồng hành với hơn 3000 học viên ở các ngành nghề ngắn hạn. Chúng tôi hướng đến một phương thức đào tạo tối ưu nhất cho người học, giúp người học sẵn sàng và tự tin bắt đầu với cái mới, phù hợp để phát triển sự nghiệp tốt hơn.

Những cựu học viên Ironhack Việt Nam, mỗi người một câu chuyện, cùng chung mục tiêu tại ngôi nhà chung Ironhack Việt Nam, giờ đây các bạn đã đang là những lập trình viên lành nghề tại các Doanh nghiệp.

Dương Lưu Tuấn Anh
NodeJS Developer, CMC Global

Lâm Tấn Lộc
Software Developer, FPT

Trương Trường Giang
Software Developer, Cathaylife

Lý Thành Thơ
Java Developer, EMG Edtech

Tạ Duy Công
Frontend Developer, Zeta Group

Trần Thế Hiển
ReactJS Developer, CMC GLOBAL

Tạ Vân Anh
Java Developer, Viettel

Nguyễn Đình Trung
Java Developer, Ancaosoftware

Nguyễn Trọng Tú
Full stack Developer, FPT

Trần Đức Thành
Java Developer, Navisoft

Trần Tiến Lâm
Java Developer, Alpaca

Nguyễn Phương Quang
Full stack Developer, ĐH KHXHNV