3000

Học viên tốt nghiệp

100

Giảng viên chuyên gia

10

Năm kinh nghiệm đào tạo

50

Đối tác doanh nghiệp

Hơn 10 năm kinh nghiệm ứng dụng công nghệ cao vào công tác đào tạo, đối tác của chúng tôi là những tập đoàn công nghệ, những doanh nghiệp tham gia tuyển dụng cùng hàng trăm giảng viên là những chuyên gia đầu ngành đã đồng hành với hơn 3000 học viên ở các ngành nghề ngắn hạn. Chúng tôi hướng đến một phương thức đào tạo tối ưu nhất cho người học, giúp người học sẵn sàng và tự tin bắt đầu với cái mới, phù hợp để phát triển sự nghiệp tốt hơn.

Những cựu học viên Ironhack Việt Nam, mỗi người một câu chuyện, cùng chung mục tiêu tại ngôi nhà chung Ironhack Việt Nam, giờ đây các bạn đã đang là những lập trình viên lành nghề tại các Doanh nghiệp.

Trần Thanh Long
LTV Java, FINTECH DRACO CORPORATION

Phạm Văn Thắng
LTV React Js, DECONS TECHNOLOGY

Vũ Quang Huy
LTV, Positive Thinking Company

Nguyễn Linh
Lập trình viên, FPT

Vũ Kim Anh
Tester, TOPICA Edtech Group

Đào Mạnh Thắng
Web Developer, ACCENTURE

Bùi Duy Hoàn
Lập trình viên, Top Rate

Trần Thế Anh
Lập trình viên Back-end Top Rate

Lý Thành Thơ
Lập trình viên EMG Edtech