Cách viết chương trình Hello World C# – Bài học đầu tiên C#!

By 05/06/2021Tháng Sáu 10th, 2021C#, KIẾN THỨC LẬP TRÌNH

Nội dung

Trong phần này, chúng ta sẽ học cách viết chương trình “Hello World!” đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình C#.

Việc bắt đầu thực hành bằng chương trình cơ bản này sẽ giúp bạn làm quen với các cú pháp và yêu cầu cơ bản của chương trình C#.

Chương trình C# Hello World thường là chương trình đầu tiên mà bạn bắt gặp khi đi sâu vào một ngôn ngữ mới.

Khi chương trình khởi chạy, nó chỉ đơn giản hiện lên chữ “Hello World!” trên màn hình đầu ra.

Mục đích của chương trình này là giúp chúng ta làm quen với cú pháp và yêu cầu cơ bản của một ngôn ngữ lập trình.

Chương trình C# “Hello World”

// Hello World! program

namespace HelloWorld

{

class Hello {

static void Main(string[] args)

{

System.Console.WriteLine(“Hello World!”);

}

}

}

Sau khi khởi chạy, màn hình đầu ra sẽ hiển thị:

Hello World!

Chương trình “Hello World!” hoạt động như thế nào?

Chúng ta sẽ tiến hành chia nhỏ các dòng lệnh của chương trình Hello World C# ra như sau

  • // Hello World! Program

// dấu gạch chéo này đánh dấu phần đầu của một ghi chú (comment) trong C#.

Những comment này không được thực thi bởi trình biên dịch C# (compiler).

Chúng được thêm vào nhằm mục đích giúp các nhà phát triển (developers) hiểu rõ hơn về một đoạn mã (code).

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phần comment trong C#, bạn có thể tìm kiếm các chủ đề về C# comments. Hiện nay có rất nhiều bài viết liên quan đến kiến thức này.

  • namespace HelloWorld{…}

Từ khoá namespace (không gian tên) được sử dụng để xác định namespace riêng của bạn.

Ở đoạn code này, chúng ta đang tạo namespace tên là HelloWorld.

Nếu bạn cảm thấy khó hiểu, hãy nghĩ namespace đơn giản là một vùng chứa cung cấp ngữ cảnh cho đối tượng.

Namespace sẽ bao gồm các lớp (class), phương thức (các hàm của class – method) và chứa các namespace khác.

  • class Hello{…}

Câu lệnh trên tạo một class tên là – Hello trong C#.

Vì C# là dạng ngôn ngữ lập trình hướng theo đối tượng, nên việc tạo class là công việc bạn bắt buộc phải làm để chương trình có thể chạy được.

  • static void Main(string[] args){…}

Main() là phương thức của class Hello.

Để cho chương trình C# có thể thực thi thì chúng phải bắt đầu bằng phương thức Main().

Tức là chương trình C# bắt buộc phải có phương thức Main().
Cú pháp của phương pháp Main() như sau:

  • static void Main(string[] args)

{

…}
Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các phương pháp khác trong những chương sau.

  • System.Console.WriteLine(“Hello World!”);

Và cuối cùng là dòng lệnh System.Console.WriteLine(“Hello World!”); để chữ Hello World! có thể xuất ra màn hình.

(Hệ thống. Bảng điều khiển. Viết chữ (Hello World!”“)

Chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn về cách nó hoạt động trong các chương sau!

Cách viết khác cho chương trình Hello World C#

Dưới đây là một cách viết chương trình Hello World C# thay thế khác:

// Hello World! program

using System;

namespace HelloWorld

{

class Hello {

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine(“Hello World!”);

}

}

}

Lưu ý: Trong trường hợp này, chúng tôi đã viết using System;(sử dụng hệ thống) ở đầu chương trình.

Bằng cách sử dụng lệnh này, chúng ta có thể thay thế cho dòng lệnh bên dưới:

System.Console.WriteLine(“Hello World!”);

bằng:

Console.WriteLine(“Hello World!”);

Đây cũng là một cách viết thay thế tiện lợi, chúng tôi cũng sẽ sử dụng cách này cho những chương sau.

Những điều bạn cần nhớ về C#

  • Tất cả các chương trình C# phải có định nghĩa class.
  • Chương trình bắt đầu thực thi từ phương thức Main().
  • Phương thức Main() phải nằm trong định nghĩa class.

Đây chỉ là một chương trình đơn giản để cho người mới có thể tìm hiểu sơ bộ về C#.

Nếu bạn không hiểu vài điểm trong bài viết C# Hello Word này thì cũng không sao cả (lúc mới bắt đầu tôi cũng như vậy).

Hãy cùng tôi tìm hiểu với loạt bài hướng dẫn tiếp theo, mọi thứ sẽ bắt đầu có ý nghĩa ngay thôi!

Để lại một câu trả lời

gọi ngay
gọi ngay
gọi ngay